Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Pebrero 18, 2023
156
Mga pag-download 128

Ang mga tingog nagdani kanato gikan sa Hinigugma ug sa Maglilimbong. Parehas kaayo silag tingog! Gihulagway ni Pastor Ebens sa labing personal nga paagi ang iyang panaw sa pagkadiskobre sa pagpangita sa Usa nga hingpit nga matahum, pagpaminaw sa Iyang tingog, sa tingog sa Anak ug sa tingog sa Iyang Amahan. Ang tingog hinay ug hilom, gamay sa mga mata sa mga tawo nga dali ra madani sa sidlak ug kidlab, pagdayeg ug palakpak nga nagdani sa matag usa kanato matag adlaw ug sa daghang mga paagi. Ang tingog tin-aw nga nagsulti pinaagi sa pagbasa sa Iyang Pulong, ug kini nga libro napuno sa Kasulatan, nagdan-ag sa atong dalan latas sa Balaang Dapit ug sa kataposan ngadto sa Labing Balaan sa tanan!

Kinsa ang Hinigugma? Nganong Siya Hinigugma? Kinsay Nahigugma niya? Ang mahinungdanong mga pangutana nga makadawat og tin-aw nga mga tubag sa mosunod nga mga pahina. Ang kritikal nga kalainan tali sa Kinsa siya ug Unsa ang iyang gibuhat mao ang dakong pagbahin diin ang dios niining kalibutana mitugyan sa tanan niyang kusog sa pagtago, paglubog ug paglimbong sa tibuok kalibutan ug kon mahimo ang mga pinaka pinili. Ang atong kinabuhing dayon nagdepende sa pagkahibalo sa kalainan. Ang imong pagabasahon maghimo niana nga kalainan nga tinuod ug talagsaon. Busa, buhata ang unang lakang sa usa ka panaw sa kalipay, kalinaw ug gugma—gikan sa pagdiskobre sa Imong Hinigugma.

Clicky