Maranatha Media Philippines

Kirby's Testimony (Cebuano)

Nai-post Abril 28, 2024 Mula kay Danutasn Brown sa Testimonies (Cebuano)
334 Mga Hits

Sa wla pako nahimong Adventist usa ako ka Catholic member ug ang akong papa usa ka kaabag sa pari oh Layco.. ug ang gina bisitahan ko sa mga Adventist sa amo nga lugar sa Kawas Alabel Sarangani.. ug sa tuig nga 2015 na Bible studehan ko nila ug nakig debate ko sa ila ana nga panahun.. 

Ug sa mao gihapon nga tuig naka trabaho ko sa Sarbay festival sa Glan Sarangani nga usa ka Electrician.. form 2015 hantod sa 2018 wala ako nila na convert us a Adventist.. pero ang akong papa na convert siya Maya16 2018.. ug sa ana nga bulan ug tuig naga uban ko sa akong papa ug simba.. pero una ug ikaduha nga sabado naka simba ko pero tungod kay sa bulan sa May ika tulo nga simana nag pa Glan ko kay tungod on call ko nga Electrician ana nga panahun. 

Apan naay nahitabo nako nga abi nako nga mamatay nako tungod sa akong trabaho nga subra ka dilikado na pilit ko sa poste sa kurente ug nag too gd ko nga mamatay nako.. apan adunay nasulod sa akong huna² ug akong na sulti nga luwasa ko Ginoo, human nako na sulti na hulog ko sa poste nga habog kaayo apan daw gina sapnay ko paubos nga wala jd ko na unsa .. 

Ug karon sa bulan sa October na Bible studehan ko sa usa ka layman nga si Jesse Castardo.. na kuyawan ko kay mag Bible study siya walay dala Bible ug iyalang gina sulti ang mga books, chapters and verse ug didto na convert ko niya ug na baptized ko October 22 2018.. ug karon unom nako ka tuig sa SDA nga pagtoo.. ug sa tuig nga 2020 nahimo ako nga assistant layman sulod sa 3 years hantod karon 2022 hantod 2024 nahimo ng regular nga layman.. ug dako kaayo ug kausaban ang akong kinabuhi karon kay sa kaniadto tungod sa mga mensahe nga makapatandog sa kinaiya sa usa ka tawo.. 

Dako kaayo ko ug pasalamat kay akong na ilhan ang Ginoo... ug kini naduganan pa sa dihang naka apil ko sa maong Camp meeting nga kinahanglan nga magkinabuhi nga sama kang Ginoong Jesus bisan naay usahay mapakyas pero apan akong nina ampo nga ako jd kini nga masunod nga mga kinaiyahan ni Ginoong Jesus.. dili nako masaysay ang kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi nga bisan na kuryentehan ko nga ikamatay nako apan iya pa akong gihatagan sa mao nga ikaduha nga higayon.. Dalaygon kaayo ang Ginoo..

Clicky