Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Agosto 12, 2022
Mga pag-download 325

Minilyon sa milyon-milyong mga tawo ang nakigbisog sa depresyon kada adlaw. Ang kadasig sa pagpadayon nagkalisud ug daghan ang nangita og paagi sa paggawas.

Ang makahilo nga mga epekto sa pagkawalay bili nagagikan sa usa ka pagtimbang-timbang sa atong kaugalingon nga kita dili maayo sa usa ka butang, dili kaayo ganahan ug dili kaayo magamit. Kadaghanan sa mga libro sa pagtabang sa kaugalingon naningkamot sa pagsulbad niini pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo nga higugmaon ug palabihan ang ilang kaugalingon ug isulti sa ilang kaugalingon nga sila espesyal.

Kini nga pamaagi hingpit nga nagpasa sa hinungdanon nga panginahanglan sa tawo alang sa panalangin. Usa ka hulagway sa ginikanan o magtutudlo nga nagsulti sa mga pulong sa panalangin sa imong kinabuhi. Walay makapuli niining gamhanang kasinatian sa pagsulti nga gihigugma ka sa usa nga imong gitahud ug gidayeg.

Gusto sa atong Amahan sa langit nga isulti kini kanato matag adlaw apan gibutaan ni Satanas ang kadaghanan sa kalibotan aron mangitag bili sa ubang mga dapit ug magpabungol-bungol nianang talagsaong panalangin sa Amahan – nga ikaw Iyang pinalangga nga anak.

Clicky