Maranatha Media Philippines

Destroyer - Ang Maninira (Preview)

Nai-post Setyembre 04, 2022 Mula kay Dejan Andov sa Preview (Tagalog)
1,113 Mga Hits

Ito ay ang parehong proseso ng pagkawasak sa parehong Ehipto at Jerusalem; sila ay naiwan sa kapangyarihan ni Satanas. Ito ang proseso kung paano nagaganap ang mga Paghuhukom ng Diyos.

Ipinakita sa akin na ang mga paghatol ng Diyos ay hindi tuwirang lalabas mula sa Panginoon sa kanila, ngunit sa ganitong paraan: Inilalagay nila ang kanilang sarili sa kabila ng Kanyang proteksyon. Siya ay nagbabala, itinutuwid, sinasaway, at itinuturo ang tanging landas ng kaligtasan; kung gayon kung yaong mga naging layunin ng Kanyang espesyal na pangangalaga ay susundin ang kanilang sariling landas na hiwalay sa Espiritu ng Diyos, pagkatapos ng paulit-ulit na mga babala, kung pipiliin nila ang kanilang sariling paraan, kung gayon hindi Niya inatasan ang Kanyang mga anghel na pigilan ang mga tiyak na pag-atake ni Satanas sa kanila. 14MR 3


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/ang-maninira

 

Clicky