Maranatha Media Philippines
May-akda Dejan Andov
Nai-publish Agosto 30, 2022
24
Mga pag-download 238

Sino ang maninira sa mga panganay sa Ehipto?

Exodo 12:23 Sapagka't ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Egipcio; at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon, at hindi Niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo.

Marami ang naniniwala na ang Diyos ang pumatay sa kanilang lahat. Kung hindi pahihintulutan ng Diyos ang Maninira na pumasok sa mga bahay ng mga Israelita, nangangahulugan ba ito na pinipigilan Niya ang Kanyang sarili? May katuturan ba iyon? Kung winasak ni Kristo ang mga panganay sa Ehipto, ang ibig bang sabihin ay ang mga napako sa krus kasama ni Kristo at naniniwala na si Kristo ay nasa kanila ay may maninira na nananatili sa kanila?

Sapagka't ang Anak ng tao ay hindi naparito upang sirain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila. Lucas 9:56

Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na si Satanas ang Maninira, at ang Diyos ang pumipigil sa kanya sa paggawa ng kanyang masamang gawain.

Kaya ang archfiend ay nagsusuot ng kanyang sariling mga katangian na Tagapaglikha at Tagapagbigay ng sangkatauhan. Ang kalupitan ay sataniko. Ang Diyos ay pag-ibig; at lahat ng Kanyang nilikha ay dalisay, banal, at kaibig-ibig, hanggang sa ang kasalanan ay dinala ng unang dakilang rebelde. Si Satanas mismo ang kaaway na tumutukso sa tao na magkasala, at pagkatapos ay sisirain siya kung kaya niya; at kapag natiyak na niya ang kanyang biktima, kung magkagayon ay nagagalak siya sa kapahamakan na kanyang ginawa. Kung pinahihintulutan, wawalisin niya ang buong lahi sa kanyang lambat. Kung hindi dahil sa interposisyon ng banal na kapangyarihan, walang isang anak na lalaki o anak na babae ni Adan ang makakatakas. {GC 534.2}

Clicky