Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Setyembre 14, 2022
68
Mga pag-download 294

Isaias 28:21 Kay si Jehova motindog ingon sa didto sa bukid sa Perasim, Siya masuko ingon sa didto sa walog sa Gabaon; aron Siya magahimo sa Iyang bulohaton, sa Iyang katingalahan nga bulohaton, ug sa pagpahinabo sa Iyang hilimoon, sa Iyang katingalahan nga panlihok.

Unsa kining talagsaon nga buhat nga gibuhat sa Dios? Daghan ang nag-ingon nga kini usa ka dili kinaiya nga buhat sa Dios nga naghinlo sa Uniberso sa sala. Wala ba ang Dios sa Iyang kinaiya?

Kinsa ang Dios nga imong gisimba. Siya ba ang gigikanan sa kinabuhi, gugma ug kagawasan o Siya ba usa ka kombinasyon nga gigikanan sa kinabuhi ug kamatayon. Ang kaluoy ug hustisya ba sa Diyos duha ka magkaatbang nga bahin sa Iyang kinaiyahan o ang hustisya usa ba ka pagpahayag sa Iyang kaluoy?

Ang Dios ba anaa sa linog, hangin ug kalayo ingon man sa hinay nga gamay nga tingog? Personal bang gisunog sa Diyos ang linibo hangtod namatay sama sa nahitabo sa Nagasaki ug Hiroshima? Nganong gibadlong ni Jesus ang mga tinun-an tungod sa ilang tinguha sa pagpakanaog ug kalayo gikan sa langit ug sa bug-os nga pagsalikway sa ilang ideya bisan pa nga ilang gikutlo si Elias alang sa suporta?

May pagkamakanunayon ba si Jesus nga nagbarog atubangan ni Josue uban ang espada nga gihulbot ug nagsulti sa Iyang mga disipulo nga kadtong mogamit sa espada mamatay uban niini?

Kini nga buklet naglangkob sa matinuoron nga paningkamot sa pagtubag niini nga mga pangutana ug pagmatuod sa kamatuoran nga ang Dios gugma ug mohatag sa matag tawo sumala sa iyang kaugalingong mga buhat.

Clicky