Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Setyembre 11, 2019
Nakasulat Setyembre 11, 2019
Mga pag-download 814

Ang may Anak ay may buhay. Bakit kaya ito? Sapagkat sa Anak ng Diyos ay namamalagi ang dalisay na puso ng isang masunuring Anak sa Kanyang Ama. Siya ay laging gumagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa Ama. Mayroon din siyang pagpapala at pagmamahal ng Ama. Ang puso ng Anak ay lubos na nakasalalay sa pag-ibig ng Kanyang Ama.

Ang karunungan ng Ama ang magbahagi ng Espiritu ng Kanyang minamahal na Anak na may sansinukob; isang matamis, banayad at masunuring Espiritu na nagmamahal sa mga utos ng Kanyang Ama. Si Kristo ang karunungan ng Diyos at ang katiwasayan ng isang mapagmahal na relational na kaharian.

Ang maamo na Espiritu ay dumadaloy mula sa trono ng Diyos sa pamamagitan ng puno ng buhay. Tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos at ang Kanyang magiliw na Espiritu.

Ang kanyang mapanghimagsik na Espiritu ay nakipagdigma sa maamo, maamo at masunuring Espiritu ng Anak ng Diyos. Ang diwa ng paghihimagsik ay naipasa sa sangkatauhan.

Sa sakripisyo ni Cristo tayo ay inaalok muli ang magiliw na Espiritu. Ang lihim na pagkakaroon ng Espiritu na ito ay upang malaman kung sino ang Ama at Anak - ito ay buhay na walang hanggan upang malaman ang Ama at ang Kanyang Anak at uminom para sa bukal ng buhay na tubig na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng Kordero.

Clicky