Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Hulyo 07, 2022
52
Mga pag-download 203

Ang unibersal nga mga sumbanan sa kinabuhi anaa sa atong palibot. Gikan sila sa orihinal nga Balaanong Sumbanan nga gikan sa Amahan, pinaagi sa Anak, nga makita sa matag lebel sa kinabuhi.

Adlaw ug bulan, liso ug tanom, ginikanan ug anak, hari ug nasod, Daang Tugon – Bag-ong Tugon, ang Sumbanan sa Tinubdan ug Agi-anan mao ang yawe.

Sa kasukwahi, ang usa ka subersibo, nagkasumpaki nga sumbanan nakasulod sa kinabuhi sa mga lalaki, ug mga babaye, ug sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa mga magmamando ug mga lider. Ang tanan kinahanglang mopili sa ilang sumbanan sa kinabuhi o kamatayon. Ang Balaang mga Kasulatan nagdasig kanato sa pagpili sa kinabuhi.

Clicky