Maranatha Media Philippines

Destroyer - Ang Maglalaglag (Preview)

Nai-post Agosto 28, 2022 Mula kay Dejan Andov sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
1,060 Mga Hits

Pareho kadto nga proseso sa kalaglagan sa Ehipto ug Jerusalem; sila gitugyan ngadto sa gahum ni Satanas. Kini ang proseso kung giunsa ang mga Paghukom sa Dios mahitabo.

Gipakita kanako nga ang mga paghukom sa Dios dili direkta nga mogawas gikan sa Ginoo diha kanila, apan niining paagiha: Ilang gibutang ang ilang mga kaugalingon sa unahan sa Iyang panalipod. Siya nagpasidaan, nagtul-id, nagbadlong, ug nagtudlo sa bugtong dalan sa kaluwasan; unya kong sila nga nahimong tumong sa Iyang pinasahi nga pag-atiman magasunod sa ilang kaugalingong dalan nga bulag sa Espiritu sa Dios, human sa gisubli nga mga pasidaan, kon sila mopili sa ilang kaugalingong paagi, nan Siya wala magsugo sa Iyang mga manolonda sa pagpugong sa desididong mga pag-atake ni Satanas kanila. 14MR 3


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/ang-maglalaglag

Clicky