Maranatha Media Philippines

Itinaas ni Cristo ang katangian ng Diyos, na ibinibigay sa kanya ang papuri, at binibigyan siya ng pagpapala, ng buong hangarin ng Kanyang sariling misyon sa mundo, upang maituwid ang mga tao sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos. Si Cristo ay nakabihis sa harap ng mga tao ng biyaya ng ama at ng walang kaparis na pagiging perpekto ng Ama. Sa kanyang pagdarasal bago siya ipako sa krus, ipinahayag niya, “Ipinakita ko ang iyong pangalan.” “Niluwalhati kita sa mundo; Natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin upang gawin.” Nang makamit ang layunin ng kanyang misyon, - ang paghahayag ng Diyos sa mundo, - inihayag ng Anak ng Diyos na ang kanyang gawain ay nagawa, at ang ugali ng Ama ay ipinakita sa mga kalalakihan. (ST Enero 20, 1890, par. 9}

Clicky