Maranatha Media Philippines

Huwaran ng Paghuhukom ng Diyos (Preview)

Nai-post Agosto 23, 2022 Mula kay Jutta Deichsel sa Preview (Tagalog)
Isinalin ni Crispino Fat
677 Mga Hits

Ang huwaran po ng kamatayan ni Kristo sa Krus ay ang eksaktong huwaran po kung paano ang masasama sa wakas po ay pupuksain. Kaya sa liwanag po ng Krus natutuklasan po natin ang katotohanan ng mga paghatol ng Diyos:

“Ang misteryo ng krus ay nagpapaliwanag sa lahat ng iba pang misteryo. Sa liwanag na dumadaloy mula sa Kalbaryo, ang mga katangian [karakter] ng Diyos na pumuno sa atin ng takot at sindak ay mukhang maganda at kaakit-akit. Ang awa, lambing, at pag-ibig ng magulang ay nakikitang magkakahalo sa kabanalan, katarungan, at kapangyarihan. Habang minamasdan natin ang kamahalan ng Kanyang trono, mataas at nakataas, nakikita natin ang Kanyang katangian sa magiliw na mga pagpapakita nito, at nauunawaan natin, na hindi kailanman noon, ang kahalagahan ng kaibig-ibig na titulong iyon, "Ama Namin." - GC 652.1


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/huwaran-ng-paghuhukom-ng-diyos

 

Clicky