Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Marso 22, 2023
150
Mga pag-download 291

Hinahatak tayo ng mga tinig mula sa Minamahal at Manlilinlang. Magkamukha sila! Inilarawan ni Pastor Ebens sa pinakapersonal na paraan ang kanyang paglalakbay sa pagtuklas upang mahanap ang Isa na perpektong maganda, nakikinig sa Kanyang tinig, sa tinig ng Anak at sa tinig ng Kanyang Ama. Malambot at tahimik ang boses, maliit sa mata ng mga taong madaling maakit sa ningning at kislap, papuri at palakpak na umaakit sa bawat isa sa atin araw-araw at sa maraming paraan. Malinaw na nagsasalita ang tinig sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita, at ang aklat na ito ay puno ng Kasulatan, na nagbibigay liwanag sa ating daan patungo sa Banal na Lugar at sa wakas ay patungo sa Kabanal-banalan sa lahat!

Sino ang Minamahal? Bakit Siya Minamahal? Sino ang nagmamahal sa kanya? Ang mahahalagang tanong na tumatanggap ng malinaw na sagot sa mga susunod na pahina. Ang kritikal na pagkakaiba sa pagitan ng Sino siya at Ano ang kanyang ginagawa ay ang malaking paghahati kung saan ang diyos ng mundong ito ay nagtalaga ng lahat ng kanyang lakas sa pagtatago, pagsupil at panlilinlang sa buong mundo at kung maaari ang mga pinakapinili. Ang ating buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa pagkaalam ng pagkakaiba. Ang iyong babasahin ay gagawing totoo at kakaiba ang pagkakaibang iyon. Kaya, gawin ang unang hakbang sa isang paglalakbay ng kaligayahan, kapayapaan at pagmamahal—mula sa pagtuklas sa Iyong Minamahal.

Clicky